OpenLayers là bộ thư viện JavaScript hỗ trợ hiển thị bản đồ trên các ứng dụng

web, được viết bằng ngôn ngữ JavaScript. OpenLayers không chỉ là thư viện cung cấp

một API JavaScript mà nó có thể kết hợp các bản đồ từ nhiều nguồn khác nhau vào

trang web hoặc ứng dụng.Đặc điểm nổi bật của thư viện OpenLayers:

-Bộ thư viện mã nguồn mở.

-Tuân theo chuẩn quốc tế.

-Hỗ trợ nhiều loại dịch vụ (WMS, WFS, WCS,…) và Map Server như ArcGIS,

GeoServer, MapServer.

-Đọc được các định dạng trên Google Map, OpenStreetMap,…

-Hỗ trợ xây dựng các thao tác trên bản đồ.

Ngôn ngữ HTML

    HTML (Hyper Text Markup Language, hay là "Ngôn ngữ Đánh dấu Siêu văn

bản") là một ngôn ngữ đánh dấu được thiết kế ra để tạo nên các trang web với các mẩu

thông tin được trình bày trên World Wide Web. HTML được định nghĩa như là một

ứng dụng đơn giản của SGML và được sử dụng trong các tổ chức cần đến các yêu cầu

xuất bản phức tạp. HTML đã trở thành một chuẩn Internet do tổ chức World Wide

Web Consortium (W3C) duy trì. HTML đang được phát triển tiếp với phiên bản hiện

tại HTML5 đã mang lại diện mạo mới cho Web.

Bằng cách dùng HTML động hoặc Ajax, lập trình viên có thể được tạo ra và xử

lý bởi số lượng lớn các công cụ, từ một chương trình soạn thảo văn bản đơn giản – có

thể gõ vào ngay từ những dòng đầu tiên – cho đến những công cụ xuất

bản WYSIWYG phức tạp.Ngôn ngữ JavaScript

    JavaScript theo phiên bản hiện hành, là một ngôn ngữ lập trình kịch bản dựa

trên đối tượng được phát triển từ các ý niệm nguyên mẫu. Ngôn ngữ này được dùng

rộng rãi cho các trang web, nhưng cũng được dùng để tạo khả năng viết script sử dụng

các đối tượng nằm sẵn trong các ứng dụng. Nó vốn được phát triển bởi Brendan 

Eich tại Hãng truyền thông Netscape với cái tên đầu tiên Mocha, rồi sau đó đổi tên

thành LiveScript, và cuối cùng thành JavaScript. Giống Java, JavaScript có cú

pháp tương tự C, nhưng nó gần với Self hơn Java. .js là phần mở rộng thường được

dùng cho tập tin mã nguồn JavaScript.

JavaScript có một số đối tượng định nghĩa sẵn, bao gồm mảng (Array), đối

tượng đại số Bool (Boolean), đối tượng ngày tháng (Date), đối tượng hàm (Function),

đối tượng toán học(Math), đối tượng số (Number), đối tượng đối tượng (Object), đối

tượng biểu thức tìm kiếm (RegExp) và đối tượng chuỗi ký tự (String). Các đối tượng

khác là đối tượng thuộc phần mềm chủ (phần mềm áp dụng JavaScript - thường là

trình duyệt).

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn

Chúng tôi là OpenWebGis

Chat Zalo
037.561.3351