WebGIS là xu hướng phổ biến thông tin mạnh mẽ trên internet không chỉ dưới

góc độ thông tin thuộc tính thuần túy mà nó kết hợp được với thông tin không gian

hữu ích cho người sử dụng. Khả năng ứng dụng WebGIS bao gồm:

- Người dùng internet có thể truy cập đến các ứng dụng GIS mà không cần phải mua

phần mềm. Điều này giúp chúng ta tiết kiệm được chi phí đối với một hệ thống

GIS bởi các phần mềm GIS hiện nay có giá thành rất cao.- Đối với phần lớn người dùng không có kinh nghiệm về GIS thì việc sử dụng

WebGIS sẽ đơn giản hơn là việc sử dụng các phần mềm GIS khác.

- Hiện nay trên thế giới có nhiều công nghệ về WebGIS như: GeoServer,

MapServer, ESRI,…

WebGIS được ứng dụng ngày càng nhiều ở các nước phát triển như: Hoa Kỳ,

Nhật Bản,… các ứng dụng WebGIS đưa vào thực tế mang lại nhiều hiệu quả về kinh

tế - xã hội – môi trường cho nhiều cường quốc, trong đó có hệ thống WebGIS hỗ trợ

phát triển cộng đồng tại tỉnh Shimane - Nhật Bản, được phát triển bởi Trung tâm

nghiên cứu vùng núi (Mountainous Region Research Center – MRRC).

Tại Việt Nam tình hình nghiên cứu và ứng dụng WebGIS trong những năm gần

đây luôn được quan tâm, các đề tài có giá trị như: Ứng dụng công nghệ WebGIS để

xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ khai thác tiềm năng du lịch bền vững tỉnh Quảng Trị, Ứng dụng công nghệ mã nguồn mở xây dựng WebGIS phục vụ công tác tư vấn địa

điểm thi đại học – cao đẳng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh,… WebGIS phát

triển mạnh ở Việt Nam đang được nhiều người sử dụng có thể kể đến là Việt bản đồ

openwebgis.net

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn

Chúng tôi là OpenWebGis

Chat Zalo
037.561.3351