Giới thiệu

    Công nghệ web và hệ thống thông tin địa lý (GIS)  đòi hỏi việc xem bản đồ trên Internet được chú trọng. Sự kết hợp giữa công nghệ web, hệ thống thông tin địa lý (GIS) tạo thành WebGIS đáp ứng được yêu cầu trên. WebGIS trong thời gian gần đây phát triển mạnh mẽ và là xu hướng phổ biến, không chỉ hiển thị được dạng thông tin thuần túy mà nó còn hiển thị thông tin không gian hữu ích cho người sử dụng. Chúng tôi, openwebgis.net được tạo ra nhằm mục đích chia sẻ kinh nghiệm cũng như nghiên cứu công nghệ gis để tạo ra các sản phẩm về gis mã nguồn mở với nhiều tiện ích và tính năng nâng cao đến mọi người

Về công nghệ:chúng tôi ứng dụng công nghệ mã nguồn mở GeoServer, thư viện OpenLayers, JavaScript, php larvel, react js, cơ sở dữ liệu mysql và HQTCSDL PostgreSQL.Post a Comment

Chúng tôi là OpenWebGis

Chat Zalo
037.561.3351