Kiến trúc web của hệ thống thông tin dữ liệu không gian cũng gần giống như kiến trúc dành cho một hệ thống thông tin web cơ bản khác, ngoại trừ có sử dụng kỹ thuật GIS. Có nhiều dạng công nghệ cho việc thành lập web cho thông tin không gian như: MapServer, GeoServer, ArcGIS Server

    Cơ sở dữ liệu không gian sẽ được dùng để quản lý và truy xuất dữ liệu không gian, được đặt trên Data Server. Nhà kho hay nơi lưu trữ (Clearing House) được dùng để lưu trữ và duy trì siêu dữ liệu Metadata về những dữ liệu không gian tại những Data Server khác nhau. Dựa trên những thành phần quản lý dữ liệu, ứng dụng Server và mô hình Server được dùng cho ứng dụng hệ thống để tính toán thông tin không gian qua các hàm cụ thể. Tất cả kết quả tính toán của ứng dụng Server sẽ được gởi đến Web Server để thêm vào các gói HTML, gởi cho phía client và hiển thị nơi trình duyệt web.a) Cilent gửi yêu cầu của người sử dụng thông qua giao thức HTTP đến Web Server.

b) Web Server nhận yêu cầu của người dùng từ cilent, xử lý và chuyển tiếp yêu cầu

đến ứng dụng trên Server có liên quan.

c) Application Server (chính là các ứng dụng GIS) nhận các yêu cầu cụ thể đối với

các ứng dụng và gọi các hàm có liên quan để tính toán xử lý. Nếu có yêu cầu dữ

liệu nó sẽ gửi yêu cầu dữ liệu đến Data Exchange Center (trung tâm trao đổi dữ

liệu).

d) Data Exchange Center nhận yêu cầu dữ liệu, tìm kiếm vị trí dữ liệu, sau đó gửi yêu

cầu dữ liệu đến Data Server chứa dữ liệu cần tìm.

e) Data Server tiến hành truy vấn dữ liệu cần thiết và trả dữ liệu này về cho Data

Exchange Center.

f) Data Exchange Center nhận nhiều nguồn dữ liệu từ Data Server, sắp xếp logic dữ

liệu theo yêu cầu và trả dữ liệu về cho Application Server.

g) Application Server nhận dữ liệu trả về từ các Data Exchange Center và đưa chúng

đến các hàm cần sử dụng, xử lý, trả kết quả về Web Server.


Web Server nhận kết quả xử lý, thêm vào các code HTML, PHP,… để có thể hiển

thị lên trình duyệt, gửi trả kết quả về cho trình duyệt dưới dạng các trang web. Kiến trúc 3-tier gồm 3 thành phần cơ bản, đại diện cho 3 tầng:

1) Database (Data tier): là nơi lưu trữ các dữ liệu địa lý bao gồm các dữ liệu không

gian và phi không gian. Các dữ liệu này được quản trị bởi các hệ quản trị cơ sở dữ liệu

như: Oracle, MS SQL Server, Esri SDE, PostgreSQL,… hoặc là các dạng file dữ liệu

như: Shapefile, Tab, XML,… Các dữ liệu này được thiết kế cài đặt và xây dựng theo

từng quy trình cụ thể. Tùy theo quy mô và yêu cầu của hệ thống mà tổ chức lựa chọn

công nghệ quản trị cơ sở dữ liệu cho phù hợp.

2) Application Server (Bussiness tier): thường được tích hợp trong một Webserver

nào đó, ví dụ như các Web Server nổi tiếng Apache Tomcat, Internet Information

Server. Đó là một ứng dụng phía Server nhiệm vụ chính của nó là tiếp nhận các yêu

cầu từ client, lấy dữ liệu từ phía cơ sở dữ liệu theo yêu cầu client, trình bày dữ liệu

theo cấu hình định sẵn hoặc theo yêu cầu của client và trả kết quả về theo yêu cầu.

3) Client (Presentation tier): thông thường đơn thuần là một Browser như Internet

Explorer, FireFox, Google Chome,… để mở các trang web theo URL định sẵn. Các

ứng dụng client có thể là 1 Website, Applet, Flash,… được viết bằng các công nghệ

chuẩn mà W3C đã chứng thực. Các client đôi khi cũng là một ứng dụng Desktop

tương tự như phần mềm MapInfo, ArcMap,…

1 Nhận xét

  1. To qualify, you can use use|you have to use} any accepted payment technique to make 온라인 카지노 an preliminary deposit of $50 or extra. If you want to claim $1,000 in MyBookie bonus funds, we’ve received you lined. We’ll show you how to to|tips on how to} get began with MyBookie and claim the bonus code “MYB100” in only a few minutes.

    Trả lờiXóa

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Chúng tôi là OpenWebGis

Chat Zalo
037.561.3351