WebGIS là xu hướng phổ biến thông tin mạnh mẽ trên Internet không chỉ dưới góc độ thông tin thuộc tính thuần túy mà nó kết hợp được với thông tin không gian hữu ích cho người sử dụng. Tiếp cận công nghệ WebGIS phù hợp là yếu tố quan trọng để xây dựng một WebGIS hoàn chỉnh và có khả năng đáp ứng phát triển trong tương lai. Đề tài này ứng dụng công nghệ mã nguồn mở GeoServer để xây dựng WebGIS. 


    GeoServer là một máy chủ mã nguồn mở với mục đích kết nối những thông tin địa lý có sẵn tới các WebGIS (trang web địa lý) sử dụng chuẩn mở. Được bắt đầu bởi một tổ chức phi lợi nhuận có tên The Open Planning Project (TOPP), nhằm mục đích hỗ trợ việc xử lý thông tin không gian địa lý với chất lượng cao, đơn giản trong sử dụng, là phần mềm mã nguồn mở nhằm cung cấp và chia sẻ dữ liệu. Được kỳ vọng sẽ trở thành một phương thức đơn giản để kết nối những nguồn thông tin có sẵn từ Google Earth, NASA World Wind nhằm tạo ra các dịch vụ Webmap như Google Maps, Windows Live Local và Yahoo Maps.

GeoServer được viết bằng ngôn ngữ java, cho phép người sử dụng chia sẻ và

chỉnh sử dữ liệu không gian địa lý (geospatial data). Là một dự án mang tính cộng

đồng, GeoServer được phát triển, kiểm thử và hỗ trợ bởi nhiều nhóm đối tượng và tổ

chức khác nhau trên toàn thế giới. GeoServer là sự phối hợp các chuẩn hoạt động của

Open Geospatial Consortium (OGC), Web Map Service (WMS), Web Feature Service

(WFS). GeoServer là thành phần nền tảng của Geospatial Web.

Chuẩn mở và khả năng chia sẻ dữ liệu không gian:

- GeoServer cho phép người dùng hiển thị thông tin không gian. Cung cấp chuẩn

Dịch vụ bản đồ (Web Map Service - WMS), GeoServer có thể tạo bản đồ và xuất

ra nhiều định dạng. OpenLayers, một thư viện bản đồ hoàn toàn miễn phí, được

tích hợp cùng GeoServer giúp cho công việc tạo bản đồ trở nên đơn giản hơn bao

giờ hết.

- GeoServer hỗ trợ rất nhiều style bản đồ, tương thích với chuẩn Web Feature

Service (WFS).

- GeoServer cho phép chia sẻ và chỉnh sửa dữ liệu đang được dùng để hiển thị bản

đồ.


Các đặt trưng của GeoServer:

- GeoServer cho phép xuất dữ liệu linh hoạt dựa vào việc hỗ trợ các chuẩn KML,

GML, Shapefile, GeoRSS, PDF, GeoJSON, JPEG, GIF, SVG, PNG...

- GeoServer có thể đọc được nhiều định dạng dữ liệu, bao gồm PostGIS, Oracle

Spatital, ArcSDE, DB2, MySQL, Shapefile, GeoTIFF, GTOPO30 và nhiều loại

khác. Bên cạnh đó, GeoServer còn có thể chỉnh sửa dữ liệu nhờ những thành phần

xử lý của Chuẩn Web Feature Server.

- GeoServer được xây dựng dựa trên gói thư viện mã nguồn mở GeoTools, được viết

bởi ngôn ngữ java.

- GeoServer hỗ trợ việc chia sẻ dữ liệu không gian địa lý lên Google Earth thông qua

đặc tính 'Network link' sử dụng KML.


Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn

Chúng tôi là OpenWebGis

Chat Zalo
037.561.3351